Quantitative analysis of verbal responses in psychological diagnostics

Quantitative analysis of verbal responses in psychological diagnostics

Quantitative analysis of verbal responses in psychological diagnostics

Propojujeme tradiční postupy psychologické diagnostiky s moderními metodami zpracování dat

Propojujeme tradiční postupy psychologické diagnostiky s moderními metodami zpracování dat

Zúčastněte se výzkumu, a podpořte tak náš projekt. Vaše osobní výsledky testování Vám budou ihned k dispozici.

O co usilujeme

Když chce psycholog zjistit něco o osobnosti druhého člověka, má vedle svého úsudku v podstatě jen dvě cesty. Nejčastěji nechá testovaného, aby posoudil, do jaký míry jej vystihují nejrůznější tvrzení popisující lidské chování a prožívání. Potíž je v tom, že psychologické dotazníky se obvykle dají velmi snadno prohlédnout, a dávají tak testovanému možnost se přetvařovat. Druhá cesta jsou takzvané projektivní metody. Ty typicky vypadají tak, že necháme testovaného hledat význam v nejednoznačném podnětu (třeba inkoustové skvrně na papíru), vymyslet příběh k fotografii, doplnit nedokončené věty, nebo třeba dopsat odpovědi do komiksových bublin. Projektivní metody nejde tak snadno ošidit, jejich slabá stránka je ale malá přesnost a taky to, že výsledky nejsou ovlivněné jen vlastnostmi testovaného, ale i testujícího.

Řešením může být propojení potenciálu projektivních metod s moderními postupy strojového učení. Dnešní algoritmy dokážou pracovat s verbálními a dalšími málo strukturovanými reakcemi testovaných osob. Našim cílem je prozkoumat tuto cestu a vytvořit projektivní počítačovou metodu, která bude dostatečně přesná a zcela objektivní.

Zapojte se do výzkumu

V této fázi výzkumu potřebujeme nashromáždit velké množství reakcí lidí na neurčité podněty, konkrétně inkoustové skvrny. Vedle toho potřebujeme každého respondenta nechat vyplnit dva až tři krátké psychologické inventáře, abychom mohli výsledky vzájemně srovnávat. Zapojte se do výzkumu a pomozte nám v naší snaze. Navíc získáte okamžité vyhodnocení vyplněných inventářů. Vaše účast zabere 30 až 50 minut.


Díky Vaší podpoře jsme získali již:
6633
respondentů
296075
odpovědí